Dreuchd

Tha DYP an-còmhnaidh a’ coimhead airson daoine tàlantach, shunndach agus àrd-bhrosnaichte airson raointean reic, innleadaireachd, gnìomhachd agus barrachd!

Tha sinn a’ coimhead airson daoine as urrainn ceum suas gu dùbhlan, agus a tha deònach an oidhirp a tha dhìth a chuir air adhart airson soirbheachadh.Daoine as urrainn fòcas a chuir air coileanadh amasan seach a bhith a’ coinneachadh ri clàr-ama obrach, agus a tha comasach air na prìomhachasan agus na h-amasan aca fhèin a shuidheachadh gu neo-eisimeileach.Gu dearbh, tha sinn a’ coimhead airson daoine fa leth as urrainn a bhith nam prìomh luchd-obrach aig DYP.